Detektor nivoja tekočin DEN 6


 

Detektor nivoja tekočin DEN 6 zaznava prisotnost industrijske vode ali druge prevodne tekočine med dvema kovinskima tipalnima sondama na osnovi prevodnosti tekočine. DEN 6 ima priključke za tri sonde: set (S), reset (R) ter GND sondo. Uporaba: detektor DEN 6 lahko uporabljamo kot enotočkovni ali kot dvotočkovni detektor nivoja, kar dosežemo s pravilno izbiro in priključitvijo sond. Ko odpremo ohišje detektorja, imamo na voljo dva potenciometra: nastavljanje občutljivosti detektorja in zakasnitev vklopa releja ter mostiček s katerim izbiramo, ali bo rele vklopil pri omočeni ali suhi sondi.

 

 

 

 

Uporabljamo ga za javljanje prisotnosti tekočine – npr. kontrola suhega teka črpalke ali kot alarmni nivo tekočine. Vezava: sponki S in R na DEN 6 kratko spojimo in nanju priključimo sondo, ki sega do točke merjenja v merilno tekočino. Na priključek GND priključimo drugo sondo, ki sega enako globoko v merilni medij kot tipalna sonda, priključena na S in R. Če imamo posodo, v kateri želimo ugotavljati prisotnost tekočine iz električno prevodnega materiala, lahko posodo uporabimo kot sondo, zato jo povežemo z GND. Če je mostiček obrnjen v položaj S (suho), bo rele vklopil, ko bo nivo tekočine padel pod nivo sond.

 

 

 

Uporabljamo ga za regulacijo nivoja tekočine – npr. polnjenje ali praznjenje cisterne. Vezava: nižje postavljeno tipalno sondo priključimo na sponko SET, višje postavljeno sondo pa na sponko RESET. Za funkcijo polnjenja obrnemo mostiček v položaj S (suho). V tem primeru bo rele vklopil, ko bo nivo tekočine padel pod nivo sonde, ki je priključena na sponko SET. Ko bo nivo tekočine dosegel zgornjo sondo (RESET), bo rele odklopil. Če želimo doseči funkcijo praznjenja (rele bo vklopil, ko bo zalita gornja sonda, in izklopil, ko bo nivo padel pod spodnjo sondo), moramo postaviti mostiček v položaj M (mokro). Tretja tipalna sonda sega enako globoko v merilni medij kot sonda, ki je priključena na sponko SET. Če imamo posodo iz električno prevodnega materiala, jo lahko uporabimo kot sondo in jo priključimo na GND.

 

 

Najprej odstranimo pokrov, da imamo dostop do mostička in potenciometrov na vezju detektorja. Spodnji nosilni del detektorja je predviden za vgradnjo na TS35/15 nosilno letev. Povežemo napajanje +24 V na sponko 4 in -24 V na sponko 3. Zelena LED dioda (PWR) kaže prisotnost napajalne napetosti. Pazljivo povežemo tipalne sonde po gornjem opisu, glede na funkcijo, ki jo želimo izvesti z detektorjem nivoja. Omočimo tipalne sonde. Rumena LED dioda kaže vklop releja, kar pomeni prisotnost tekočine med tipalnima sondama. S potenciometrom Rp nastavljamo občutljivost detektorja, ki jo moramo prilagoditi upornosti med tipalnima sondama. Upornost je odvisna od prevodnosti medija in od globine potopitve tipalnih sond v medij. S potenciometrom Td nastavljamo zakasnitev vklopa releja, s čimer preprečimo hitro preklapljanje releja pri opljuskavanju tipalne sonde.

 

 

Tehnični podatki:
· napajalna napetost: 18 do 33 Vdc
· lastna poraba: < 35 mA
· izhod: relejski, preklopni (Imax = 1 A, Umax = 50 Vdc)
· napetost med sondami: < 7 Vac
· frekvenca tipanja: cca. 10 kHz
· upornost medija med tipali: 0,5 do 15 kW (nastavljivo z Rp)
· zakasnitev odziva: 0,2 do 5 s (nastavljivo s Td)
· ohišje: 34 x 85, višina 60 mm

Detektor je zaščiten proti inverzni polarizaciji napajanja ter induciranimi prenapetostmi na napajanju in tipalnih sondah.

Opozorilo
Rele, ki je vgrajen v detektor DEN 6, ni primeren za direktno krmiljenje črpalke. V takem primeru uporabimo dodatni ustrezni rele, ki ga krmilimo z napetostjo 24 Vdc, tako da povežemo med seboj sponki 8 in 9 na DEN 6. Na sponki 6 pa dobimo vzbujalno napetost za krmiljenje dodatnega releja. Električno prevodne tekočine: mestna, industrijska, morska voda, šibke kisline in baze, mokra zemlja itd. Električno neprevodne tekočine: destilirana voda, bencin, dizel gorivo, olja, alkohol, parafin, suha zemlja itd. Teh tekočin detektor nivoja DEN 6 ne zaznava.