Hladilniki za SSR releje


Polvodniški releji se med delovanjem segrevajo. Hladilnik
mora omogočati zadostno odvajanje toplote iz releja.
Velikost hladilnika določamo glede na povprečni tok skozi
polvodniški rele. V spodnji tabeli so podane vrednosti toka,
glede na velikost hladilnika, če je temperatura okolice 20°C.
Navadno je v krmilnih omarah brez klime temperatura okolice
višja, so pa tudi povprečni tokovi skozi SSR rele manjši od nominalnih.
Na hladilnik Tip: HA-08 lahko dogradimo ventilator in s tem
povečamo odvod toplote iz hladilnika.
Pri montaži releja na hladilnik VEDNO uporabimo termoprevodno
pasto.

Tip hladilnikaDolžina
hladilnika
Povprečni maximalni
tok releja
H1-6-05050mm10A
H1-6-08080mm25A
H1-6-100100mm40A
H1-6-150150mm60A
H1-7-05050mm25A
H1-7-100100mm40A
H1-8-07070mm25A
H1-8-100100mm40A
H1-8-150150mm*75A
H3-100100mm25-40A

*Na hladilnike dolžine 150mm lahko montiramo 3 releje

Skica hladilnikov za enofazne SSR releje.

Skica hladilnikov za trifazne SSR releje.

Primer montaže polprevodniškega (SSR) releja na hladnilnik.