MODUL MUX-7RU


Modul omogoča enostavno merjenje do sedem temperatur pri PLC-jih. Potrebujemo samo tri digitalne vhode in en analogni vhod 0…10V. Na modul lahko priključimo sedem Pt1000 temperaturnih tipal.

Opis delovanja:

Modul ima vgrajen pretvornik, ki pretvarja upornost Pt1000 tipal v napetost 0…10V. Multipleksna funkcija je sestavljena iz dajalnika takta, ki je preko povezave B, povezan z logiko za preklop tipal na pretvornik in na BCD dekoder, ki daje kodo za naslavljanje trenutno priključenega tipala. Zunanja povezava B nam olajša priključitev in zagon modula. Tri LED diode služijo za prikaz trenutno aktivnega Pt1000 in so v pomoč pri zagonu. Pretvornik v modulu je standardno umerjen na temperaturno območje 0…100°C, kar pomeni, da je pri merjeni temperaturi 0°C izhodna napetost 0V, pri 100°C pa 10V. Vsi merilni kanali so enako umerjeni.
Cena: 98€

Priključitev in zagon.
Ohišje modula je predvideno za montažo na DIN letev zraven PLC krmilnika. Temperaturna tipala Pt 1000 povežemo pri razdaljah večjih od 2m s kabli, ki imajo oklop. Modul potrebuje napajanje 24V, ki je lahko isto kot za PLC. +24V priključimo na sponko
22, – pa na sponko 23. Analogni merilni signal Uout (0 – 10V, sponka 21) priključimo na prosti analogni vhod PLC. BCD signal (sponke13, 14 in 15)priključimo na tri proste  digitalne vhode krmilnika.

Pred zagonom odstranimo povezavo B, s tem smo prekinili takt inpulz. V tem režimu lahko ročno pomikamo MUX register po korakih. To izvedemo tako, da pripeljemo na sponko 19 impulz 24V. Vsak impulz izvede pomik registra za en korak. Do novega takt impulza je izbrani vhod (Pt1000) stalno priključen, kar nam zelo olajša priključevanje tipal in kontrolo meritve temperature. Ko smo testirali vse vhode, se odločimo, ali bomo porabili
takt impulz iz našega krmilnika ali pa ponovno vstavimo povezavo B. S tem povežemo vgrajeni takt inpulz v modul in naprava začne delovati avtomatsko. Merilni vhodi se preklapljajo avtomatsko v taktu vgrajenega dajalnika inpulzov.