Članki


Vpliv temperature na kakovost vina

Vinogradniki se vedno bolj zavedate, da je temperatura pomemben dejavnik, ki vpliva na kvaliteto vina. Merjenje temperature in v nekaterih primerih tudi njeno uravavanje, lahko tako rešita ali pokvarita vinsko letino. Temperatura igra pomembno vlogo pri fermentaciji, zorenju in shranjevanju tako belih kot tudi rdečih vin. 1. Vpliv temperature na […]


Polprevodniški releji (Solid State – SSR)

Prednosti Polprevodniški releji imajo naslednje prednosti pred elektromehanskimi releji: nimajo mehanskih premičnih kontaktov, zato imajo neomejeno število preklopov brez iskrenja, ob pravilni montaži imajo polprevodniški releji neomejeno življensko dobo, potrebujejo majhno prožilno energijo, odporni so na vibracije in prah. Stikalne funkcije Polprevodniški rele navadno krmilimo z krmilno napetostjo 3 do […]


Meritve fizikalnih veličin in tokovna merilna zanka

Tokovna merilna zanka je v industriji zelo razširjena zaradi svoje cenenosti in velike imunosti na motnje okolice. Čeprav se pojavljajo razna vodila digitaliziranega analognega signala, je pri manjših sistemih npr. do 10 analognih meritev smotrno uporabljati tokovno zanko. Merilni sistem, ki sloni na tokovni zanki, je zelo fleksibilen. Sistem je […]


Regulator temperature

Regulator temperature je naprava za avtomatično uravnavanje temperature. Vsak temperaturni regulator mora imeti možnost merjenja temperature in možnost krmiljenja npr. el. grelcev, ventilov… Mehanski regulator temperature Najcenejši so kapilarni mehanski regulatorji, ki jih srečujemo v gospodinjstvu ali v industriji pri enostavnih aplikacijah. Imenujemo jih termostati, ker je njihova funkcija vklop […]


Protokol Modbus RS-485

Protokol Modbus RS-485 je v industriji zelo razširjen način serijske komunikacije zaradi svoje preprostosti in robustnosti. Razvit je bil leta 1979 za potrebe PLC-jev. V zadnjem času pa vedno več merilne tehnike podpira ta standard saj se pri merjenju temperature velikokrat zgodi, da so točke meritev oddaljene tudi več 100m. […]


Primer MODBUS aplikacije: prikaz merjene temperature ali vlage

Primer aplikacije, meritve ter prikaza temperature ali vlage z merilnikom P18 ter velikim prikazovalnikom DL21. Obe napravi komunicirata preko MODBUS protokola, zato za povezavo med njima potrebujemo le dvožični kabel – parico. Meritev prenašamo v digitalni obliki, zato razdalja med napravama ne predstavlja večjih omejitev okoli 1,2km, odvisno od okolja […]


Kompenzacijski kabli za termopare

Pri merjenju temperature s termopari uporabljamo za povezavo termopara z merilnim inštrumentom kompenzacijske kable. Le-ti so sestavljeni iz pozitivnega in  negativnega vodnika, ki sta izdelana iz materiala z enakimi termoelektričnimi lastnostmi, kot jih ima pripadajoči termopar. Ti nadomestni materiali se uporabljajo zato, ker so cenejši in imajo manjšo ohmsko upornost […]