Merilni pretvorniki


Merilni pretvorniki (ang. transmitters) pretvarjajo
vhodne veličine
, ki so lahko
– električne
(napetost, tok, frekvenca, moč, …) ali
– fizikalne
(temperatura, tlak, vlaga, kemične veličine, …) v
standardne izhodne signale
, ki so lahko
– analogni
(4 … 20 mA, 0 … 10 V) ali
– digitalni
(RS485, RS232, …)

Merilne pretvornike ločimo glede na:

1. Tip vhoda

Pretvornik ima lahko univerzalen vhod, ki ga konfiguriramo po želji ali pa ima že določen tip vhoda npr. za Pt100, termopar tip K , itd.

Pretvorniki z vgrajenimi senozrji temperature in vlage.

  • pretvorniki za električne veličine

– pretvorniki za enosmerni tok ali napetost
– pretvorniki za izmenični tok ali napetost

2. Tip izhoda

  • analogni

– tokovna zanka 4 .. 20 mA
– napetostni izhod 0 .. 10 V

  • digitalni

– vodila (MODBUS, CANBUS, …)

3. Oblika ohišja
Določa način in mesto vgradnje.

 • v B glavo temperaturnega senzorja
 • na DIN letev v krmilnih omarah
 • na stene objektov ali krmilnih omar

4. Napajanje

 • dvovodno, kar pomeni, da se pretvornik napaja preko tokovne merilne zanke
 • trovodno – dva vodnika za napajanje ( 24V dc), tretji pa za izhodni signal.
 • pretvorniki z digitalnim izhodom so povezani z dvema paricama. Ena parica za digitalni signal,
  druga parica za napajanje pretvornika.