Polprevodniški releji (Solid State – SSR)


Prednosti

Polprevodniški releji imajo naslednje prednosti pred elektromehanskimi releji:polprevodniski-releji-solid-state-ssr

  • nimajo mehanskih premičnih kontaktov, zato imajo neomejeno število preklopov brez iskrenja,
  • ob pravilni montaži imajo polprevodniški releji neomejeno življensko dobo,
  • potrebujejo majhno prožilno energijo,
  • odporni so na vibracije in prah.

Stikalne funkcije

Polprevodniški rele navadno krmilimo z krmilno napetostjo 3 do 32 V.

Poznamo dva tipa proženja:

  • nično proženje (Zero Cross Switching) – po priključitvi krmilne napetosti začne polprevodniški rele prevajati, ko priključna napetost preide preko nič. To pomeni, da polprevodniški rele priklopi breme na napetost, ko je ta nič voltov. Zato ni tokovnih sunkov skozi priključno breme. Ta način krmiljenja zato ne povzroča motenj v omrežje in hkrati varuje el. grelce pred tokovnimi sunki. Nično proženje uporabljamo pri krmiljenju uporovnih ali kapacitivnih bremen (električni uporovni grelci),
  • naključno proženje (Random Switching) – po priključitvi krmilne napetosti začne polprevodniški rele takoj prevajati, ne glede na priključno napetost. Naključno proženje uporabljamo pri krmiljenju induktivnih bremen (magnetni ventili, elektromotorji).

Montaža

Polprevodniški rele bo dolgo in zanesljivo deloval ob upoštevanju naslednjih zahtev:

  • Glede na priključitev (fazna 230V ali medfazna 380V) moramo izbrati pravilno obratovalno napetost polprevodniškega releja. Proporočljiva je prenepetostna zaščita, ki ščiti polprevodniški rele pred napetostnimi sunki iz omrežja.
  • Pomemben podatek je tok, za katerega je polprevodniški rele grajen. Izberemo za 50% do 100% večji nazivni tok releja, kot ga bo le-ta dejansko preklapljal. Za zaščito releja pred kratkostičnim tokom uporabljamo izredno hitre specialne varovalke.
  • Slaba stran polprevodniških relejev je, da se precej segrevajo (pri toku 10A je disipacija na releju 20W). Hlajenje moramo izvesti zelo natančno. To pomeni, da moramo pri montaži polprevodniškega releja na hladilno telo obvezno uporabiti toplotno prevodno mast. Pregrevanje releja je lahko vzrok za nepravilno delovanje in končno za okvaro.

Elektronika Pahor © 2016