Temperaturna tipala


Temperaturna tipala, ki v žargonu imenujemo tudi temperaturni senzorji, temperaturne sonde, termometri itd. – se razlikujejo glede na namen in mesto uporabe. Delimo jih v več skupin. Naše podjetje je specializirano za proizvodnjo temperaturnih tipal. Proizvajamo industrijska temperaturna tipala, v katera so lahko vgrajeni temperaturni senzorji Pt100, Pt1000, NTC, KTY, DS18B20 in drugi.

Glede na področje uporabe so temperaturna tipala konstrukcijsko prirejena za uporabo: v ogrevalnih ali prezračevalnih sistemih (HVAC), v industrijskih procesnih aplikacijah, v strojegradnji, pri kontroli temperature v pečeh, kjer so temperature tudi do 1600°C ali pa v hladilnih komorah, kjer dosegajo temperature do – 80°C. Proizvajamo tudi tipala namenjena uporabi v sanitarnih okoljih, kjer delo poteka po principu HACCP.

KABELSKA TEMPERATURNA TIPALA

temperaturna tipala temperaturni senzorjitemperaturna-tipala-kabelski-priključek

temperaturna tipala temperaturno tipalo temperaturni senzor

temperaturna-tipala-temperaturni-senzorji-kabelska

Najpogosteje uporabljeno temperaturno tipalo je kabelsko tipalo.
Maksimalno obratovalno temperaturo za katero je grajeno tipalo določa izolacija priključnega kabla in vgrajen senzor.
Kabelska temperaturna tipala izberemo glede na različne pogoje okolice, kjer bo tipalo vgrajeno. Pomembna sta predvsem maksimalna temperatura, ki ji bo izpostavljeno tipalo in način pritrditve tipala na merilno mesto. Če želimo tipalo s kratkim odzivnim časom, izberemo tipalo z manjšim premerom plašča Φ p.

Montaža kabelskih tipal

Oblika kabelskih tipal v naši ponudbi je prilagojena za različne načine montaže:

  • Kabelska temperaturna tipala z navojnim priključkom tip AK in BK (slika spodaj levo) so primerna za uvijačenje v predpripravljene odprtine.
  • Kabelsko temperaturno tipalo tip CK (slika zgodaj levo) je primerno za vijačenje na zunanjo steno cistern, kanalov, cevi in drugih prostorov, v katerih želimo meriti temperaturo medija.
  • Naležno kabelsko temperaturno tipalo tip KNN (slika zgoraj desno) ima nastavek s cevno objemko in se z njo pritrjuje na površino zunanje stene cevi.
  • Bajonetno temperaturno tipalo tip BJ pritrjujemo s pomočjo pritrdilnega elementa PBJ, ki na eni strani vpne bajonetno kapo temperaturnega tipala, na drugi strani pa ga privijačimo v vnaprej pripravljeno odprtino standardnih industrijskih dimenzij.
  • Osnovno obliko kabelskega tipala tip OK pritrjujemo s pomočjo kompresijskega elementa PEK. Primeri montaže tipala OK so prikazani na sliki spodaj.

 


TEMPERATURNA TIPALA ZA MERJENJE ZUNANJE TEMPERATURE IN TEMPERATURE PROSTORA

temperaturni-senzor-temperaturno-tipalo-TPprostorska temperaturna tipalatemperaturno-tipalo-zunanje-senzor-temperature

Za merjenje temperature v suhih in čistih prostorih se uporablja cenovno ugodna temperaturna tipala tip TP.
Temperaturna tipala tip TPC se vgrajuje v vlažne in onesnažene prostore, kjer je potrebno merjenje temperature prostora.
Tipalo TZM je cenovno ugodno tipalo za merjenje zunanje temperature, ki ga pritrjujemo na zunanjo, severno steno objekta.
Tipala za merjenje zunanje temperature tip TZ se pritrdi, če je le mogoče, na zunanjo (senčno) severno steno objekta. Zaščita iz nerjaveče pločevine senči tipalo in ga istočasno ščiti pred mehanskimi poškodbami.

V naši ponudbi so tudi merilniki temperature prostora, ki jih sestavlja temperautrni senzor in temperaturni pretvornik. Tako zagotavljajo enega izmed standardnih industrijskih izhodnih signalov: tokovni 4…20mA izhod, napatostni 0…10V izhod ali RS-485 izhod s protokolom Modbus.


TIPALA ZA MERJENJE TEMPERATURE ZRAKA V ZRAČNIH KANALIH

temperaturno-tipalo-merjenje-temperature-zrakaindustrijska-temperaturna-tipalaindustrijska-temperaturna-tipala

Tipala KH in KB se uporablja v prezračevalnih kanalih ali komorah za merjenje temperature zraka do 100°C, za višje temperature (do 400°C) pa se so tipala tip KBD. V tipala KB in KBD vam lahko vgradimo merilni pretvornik s tokovnim izhodom 4-20 mA.

Montaža temperaturnih tipal v zračne kanale

Tipala se pritrdi na steno kanala ali komore s pomočjo pritrdilnega elementa PE 12.

temperaturna tipala prezračevalni jašektemperaturno tipalo zračni kanal
Ponujamo tudi merilnike temperature zraka v zračnih kanalih, ki jih sestavlja temperaturni senzor in temperaturni pretvornik. Tako zagotavljajo enega izmed standardnih industrijskih izhodnih signalov: tokovni 4…20mA izhod (tipalo tip KDI), napatostni 0…10V izhod (tipalo tip KDU) ali RS-485 izhod s protokolom Modbus (tipalo tip KDRS).

TIPALA ZA MERJENJE TEMPERATURE TEKOČIN

temperaturno-tipalo-konektor-temperaturni-senzortemperaturna tipala za tekočinetemperaturna tipala s pretvornikom

Vgradna tipala tip CH, CB in CBD nimajo zaščitne tulke, zato se jih uporablja tam, kjer so potopne tulke že vgrajene. Če se tipala vgradi v medij brez zaščitne potopne tulke, je potrebno pri zamenjavi tipala izprazniti sistem, da medij ne izteče iz njega. Prednost teh tipal je hiter odziv na spremembe temperature medija in kratka vgradna dolžina (do 50 mm).
V tipala CB in CBD vam lahko vgradimo merilni pretvornik s tokovnim izhodom 4-20 mA.

Tipala CVH, CVB in CVBD so sestavljena iz zaščitne potopne tulke s pripadajočim navojem in merilnega vložka, ki je vstavljen v zaščitno potopno tulko. Pri morebitni okvari tipala se zamenja samo merilni vložek, medtem ko zaščitna optopna tulka ostane privita na mestu in zato ni potrebno izpuščati medija iz sistema. Tipala CVBD imajo dvignjeno priključno glavo, zato se jih uporablja za merjenje višjih temperatur. V tipala CVB in CVBD vam lahko vgradimo merilni pretvornik s tokovnim izhodom 4-20 mA.


TIPALA ZA ŽIVILSKO IN FARMACEVTSKO INDUSTRIJO

Tipala vgrajujemo tam, kjer želimo visoko pralnost sistema, saj so v celoti izelana iz nerjavečega jekla in ustrezajo vsem higienskim standardom.


Poleg temperaturnih tipal naša ponudba obsega tudi drugo opremo za regulacijo, beleženje in prikazovanje temperature: