Registracija in arhiviranje


REGISTRATOR/PRETVORNIK P30U
(RECORDER) 

Nastavljiv vhod:
– termopar, uporovno tipalo
– 0…4/20 mA, +/- 20mA
–  -5…20mV, +/- 75mV; +/-200mV
– 400, 2000, 5500 ohm
– RS485 Master or Slave
Nastavljiv izhod:
– analogne, tok ali napetost
– 1 ali 2 releja
– RS-485

REGISTRATOR N30B (RECORDER)

– Velik štirimestni displej za prikaz ure ali izbrane vhodne vrednosti,
– Dimenzije 96 x 48 x 93 mm,
– Napajanje  230V ac ali 24 V ac/dc,
– Registriranje 10 naprav v vsaki napravi 10 vrednosti,
– 308000 zapisov v interni spomin, možnost razširitve z SD pomnilniško kartico,
– priložena programska oprema omogoča izvoz arhiva v datoteko ter podatkovno bazo MySQL,
– naprave priklapljamo preko RS – 485 vodila
Več…

FATEK HMI PANEL MT SERIJA

– FATEK HMI paneli omogočajo tudi registracijo in arhiviranje merjenih vrednosti, zato lahko v aplikaciji namesto registratorja uporabimo HMI panel in pridobimo še dodatne funkcionalnosti,
– Število zapisov je odvisno od izvedbe HMI panela (količine spomina),
– Obstaja izvedba z razširitveno režo za SD kartice,
– Različni načini priklopa na PC in komunikacije z napravami,
– Priložena programska oprema omogoča prenos arhivov in izvoz v datoteko.