Članki


MODBUS PROTOKOL

Pri merjenju temperature se velikokrat zgodi, da so točke meritev lahko oddaljene tudi več 100m. Če želimo te meritve spremljati v eni točki moramo informacijo poslati do HMI panela, osebnega računalnika, digitalnega prikazovalnika, skratka do naprave, ki bo informacije prikazovala… Da preprečimo izgubo natančnosti meritve, zaradi predolgih povezav, lahko uporabimo MODBUS vodilo z merilniki, ki meritev opravijo le nekaj metrov od tipala nato pa v digitalni obliki po vodilu meritve pošljejo do nadzornega mesta.
Več: MODBUS

MODBUS APLIKACIJA

Primer aplikacije, meritve ter prikaza temperature ali vlage z merilnikom P18 ter velikim prikazovalnikom DL21. Obe napravi komunicirata preko MODBUS protokola, zato za povezavo med njima potrebujemo le dvožični kabel – parico. Meritev prenašamo v digitalni obliki, zato razdalja med napravama ne predstavlja večjih omejitev okoli 1.2km, odvisno od okolja in hitrosti.
Več: MODBUS-Aplikacija 

TERMOREGULATORJI

Regulator temperature je naprava za avtomatično uravnavanje temperature.
Vsak regulator temperature mora imeti možnost merjenja temperature in možnost
krmiljenja npr el. grelcev, ventilov, …
Najcenejši so kapilarni mehanski regulatorji, ki jih srečujemo v gospodinjstvu ali v
industriji pri enostavnih aplikacijah
Več: Termoregulatorji

POLVODNIŠKI RELEJI

Polvodniški releji imajo naslednje prednosti pred elektromehanskimi releji:
• Nimajo mehanskih premičnih kontaktov, zato imajo neomejeno število preklopov
brez iskrenja
• Ob pravilni montaži imajo neomejeno življensko dobo
• Potrebujejo majhno prožilno energijo
• Odporni so na vibracije in prah
Več: Polvodniški releji

KOMPENZACIJSKI KABLI

Pri merjenju temperature s termopari uporabljamo za povezavo termopara z merilnim inštrumentom, kompenzacijske kable. Le-ti so sestavljeni iz pozitivnega in negativnega vodnika, ki sta izdelana iz materiala z enakimi termoelektričnimi lastnostmi, kot jih ima pripadajoči termopar. Ti nadomestni materiali se uporabljajo zato, ker so cenejši in imajo manjšo ohmsko upornost kot materiali za termopare.
Več: Kompenzacijski kabli

MERITVE ANALOGNIH VELIČIN PREKO TOKOVNE MERILNE ZANKE

Tokovna merilna zanka je v industriji zelo razširjena zaradi svoje cenenosti in velike imunosti na motnje okolice. Čeprav se pojavljajo razna vodila digitaliziranega analognega signala, je pri manjših sistemih npr. do 10 analognih meritev smotrno uporabljati tokovno zanko.
Več: Meritve analognih veličin preko tokovne merilne zanke

KABELSKA TEMPERATURNA TIPALA

Kabelsko tipalo sestavlja: senzor, plašč tipala in priključni kabel.
V cevko, ki jo bomo imenovali plašč tipala je vstavljen temperaturno občutljiv element –
senzor (merilni upor Pt 100, Pt 1000, Ni 1000, polvodniški senzor LM, KTY, termistor ali
termopar ) . Senzor je povezan s kablom tipala z različnimi postopki spajanja – glede na
maksimalno temperaturo za katero je tipalo grajeno. Kabel je pritrjen v plašč tipala s
stiskanjem. Standardna dolžina kabla je 2 m.

Več: Kabelska temperaturna tipala