Merjenje temperature in vlage vinskih kleti ter njihova avtomatizacija


Merjenje temperature in vlage v vinskih kleteh postaja vedno bolj pomembno, posebno za vinarje, ki stremijo k kostantni kakovosti vinskih letin.

Z merjenjem in uravnavanjem temperature lahko pomembno prispevamo h kakovosti vina. Temperatura namreč igra pomembno vlogo tako pri maceraciji in fermentaciji kot tudi pri stabilizaciji in staranju vina.

Kako merimo temperaturo v različnih stopnjah pridelave vina?

Maceracija

maceracija hladna klasicna toplotna merjenje temperature

Nadzor temperature med maceracijo je zelo pomemben, saj omogča stalno kakovost vinskih letin in želeno ekstrakcijo groznih jagod.

Med maceracijo merimo in po potrebi uravnavamo temperaturo glede na vrsto maceracije (klasična, toplotna, hladna).

Za uporabo sta najbolj primerna potopni senzor OK ali ročna sonda ROK, ki ju lahko brez težav potopimo v drozgo in tako kar najbolj točno merimo njeno temperaturo.

Za merjenje temperature karbonske maceracije v visokotlačnih tankih priporočamo uporabo vtičnih senzorjev VK, ki jih lahko enostavo vtaknemo v predpripravljene tulke, ki jih najdemo na strani takov in lahko enostavno nadomestijo analogne termometre. Uporabljamo lahko tudi navojne senzorje BK z 1/2” navojem, ki jih lahko uvijačimo v predpripravljene tulke.

potopno-tipalo-rocna-sonda-rocni-senzor-temperature

Od leve proti desni: ročna sonda ROK, potopni senozor OK, vtični senzor VK in navojni senzor BK.

Fermentacija

fermentacija vina merjenje temperature

Med fermentacijo vina je ključno, da s pomočjo temperature uravnavamo aktivnost kvasovk.

Ne glede na to, ali fermentacija poteka v sodih ali v cisternah je v tem delu pridelave vina ključno merjenje in uravnavanje temperature. Na ta način zagotavljamo optimalne pogoje za začetek, potek in konec fermentacije. Temperatura namreč kritično vpliva na fermentacijsko aktivnost kvasovk. Podobno kot pri maceraciji v visokotlačnih tankih tudi tukaj za merjenje temperature uporabljamo vtične senzorja VK ali navojne BK, ki jih lahko motiramo v prepripravljene tulke v cisterni. V primeru lesenih sodov uporabljamo potopne senzorje OK, ki jih potopimo v vino. V koliko ni drugih vstopnih točk, priredimo čep in vstavimo senzor skupaj z veho.

Staranje vina

temperatura in vlaga v vinski kleti staranje vina

Vino najboljšo kakovost doseže med 10. in 30. letom. S pravilnim izborom senzorjev poskrbimo, da so pogoji za stranje ves ta čas optimalni.

Optimalna temperatura ustekleničenega vina v kleti je 10-12°C. Vino se pri višji temperaturi hitreje stara kot pri nižji. Poleg čim bolj konstantne temperature je v kleti za staranje vina pomembna tudi relativna zračna vlaga, ki naj bi  se gibala med 82% in 98%.

Temperaturo vinske kleti merimo s protorskim senzorjem temperature tip TPC, ki je primeren za prostore z višjo vlažnostjo. Relativno vlago in temperaturo pa lahko merimo tudi z merilnikom vlage in temperature tip THD.

merjenje temperature in vlage v vinski kleti

Levo: prostorski senzor temperature tip TPC. Desno: Merilnik temperature in vlage tip THD.